« Powrót

Okres po Objawieniu

Gdy Jednorodzony Syn Twój objawił się w naszej śmiertelnej naturze, udzielił nam na nowo światła naszej nieśmiertelności.

Przy Narodzeniu Chrystusa Pana głosy Aniołów i światło gwiazdy ogłosiły Jego Boską godność, później głos Ojca niebieskiego objawił Go zgromadzonym nad brzegami Jordanu. Wreszcie cuda Chrystusowe wielokrotnie objawiały Jego posłannictwo i Boską moc. W niedziele po Objawieniu Kościół przypomina nam te zdarzenia z Ewangelii, w których Chrystus objawiał swą moc. Kolejno widzimy Chrystusa jako lekarza, władcę przyrody, sędziego i twórcę Kościoła – Królestwa Niebieskiego. Okres po Objawieniu zaczyna się 14 stycznia i trwa do niedzieli Siedemdziesiątnicy. Data tej niedzieli zależy od ruchomego święta Zmartwychwstania Pańskiego i przypada między 18 stycznia a 22 lutego. Jeżeli Siedemdziesiątnica przypada wcześnie, czytania i modlitwy niedziel po Objawieniu, które odpadły w danym roku, przenosi się na koniec okresu po Zesłaniu Ducha Świętego

Czytanie Pisma Świętego

W okresie po Objawieniu czyta się listy św. Pawła.

Przepisy obrzędowe

  1. Niedziele po Objawieniu są 2 klasy.
  2. W dni wolne od świąt odprawia się Mszę z ostatniej niedzieli bez Gloria i bez Credo, z prefacją zwykłą.
  3. W soboty wolne od świąt odprawia się Mszę «O Matce Bożej w soboty».

« Powrót