Missale
Meum

Św. Wawrzyńca z Brindisi, Wyznawcy i Doktora Kościoła

Św. Wawrzyniec urodził się w Brindisi (Apulia) w 1559 roku. Wstąpiwszy do zakonu Kapucynów zdobył głębokie wykształcenie teologiczne i znajomość wielu języków. Gorliwie pracował nad reformą katolicką w Italii, Szwajcarii, Niemczech i Czechach jako kaznodzieja i pisarz. Wielokrotnie pełnił urząd prowincjała, a przez 3 lata był generałem zakonu. Wielokrotnie też papieże zlecali mu odpowiedzialne poselstwa. Jego zabiegom przypisuje się zwycięstwo nad Turkami pod Białogrodem w roku 1601. Umarł w Lizbonie 22 lipca 1619 roku.

Msza wspólna nr 20 In medio, z wyjątkiem kolekty

Św. Praksedy, Dziewicy
Nie znamy szczegółów życia tej świętej. Starożytny kościół w Rzymie świadczy o wielkiej czci, którą cieszyła się wśród tamtejszych chrześcijan.

Introit

Syr 15:5
W pośrodku Kościoła Pan otworzył jego usta, napełnił go duchem mądrości i rozumu i przyodział go szatą chwały.
Ps 91:2
Dobrze jest wysławiać Pana i śpiewać imieniu Twemu, o Najwyższy.
Chwała Ojcu…
W pośrodku Kościoła Pan otworzył jego usta, napełnił go duchem mądrości i rozumu i przyodział go szatą chwały.

Kolekta

Boże, który udzieliłeś św. Wawrzyńcowi, Wyznawcy Twemu i Doktorowi, ducha mądrości i męstwa do pokonywania największych trudności dla chwały Twego imienia i zbawienia dusz, daj nam w tymże duchu poznawać, co należy czynić, a gdy poznamy, za jego wstawiennictwem wykonywać.
Przez Pana…

Kolekta Wspomnienia

Wspomnienie św. Praksedy
Wysłuchaj nas, Boże, nasz Zbawicielu i spraw, abyśmy radując się z uroczystości świętej Twojej Dziewicy Praksedy, nabyli uczucia synowskiego oddania.
Przez Pana…

Lekcja

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza.
2 Tm 4:1-8
Najmilszy: Zaklinam cię przed Bogiem i przed Jezusem Chrystusem, który będzie sądził żywych i umarłych, przez przyjście Jego i przez Jego Królestwo – głoś naukę, nalegaj w porę czy nie w porę, przekonywaj, proś, karć ze wszelką cierpliwością i nauką. Bo nadejdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swych pragnień zgromadzą sobie nauczycieli, a żądni tego, co łechce ucho, odwrócą słuch od prawdy i obrócą się ku baśniom.
Ale ty czuwaj, znoś wszystkie trudy, pilnuj obowiązku głosiciela Ewangelii, posługę swoją wypełniaj. Bądź rozsądny. Bo ja już się gotuje do przelania krwi mojej w ofierze i czas rozwiązania mego nadchodzi. Toczyłem dobry bój, zawodu dokonałem, wiary dochowałem. Na ostatek odłożony mi jest wieniec sprawiedliwości, który mi wręczy Pan, sędzia sprawiedliwy, w on dzień; a nie tylko mnie, ale i tym, którzy miłują przyjście Jego.

Graduał

Ps 36:30-31
Usta sprawiedliwego głoszą mądrość i język jego mówi to, co słuszne.
℣. Prawo jego Boga mieszka w sercu jego, a kroki się jego nie chwieją. Alleluja, alleluja.
Syr 45:9
Umiłował go Pan i przyozdobił, przyodział go szatą chwały. Alleluja.

Ewangelia

Ciąg dalszy ☩ Ewangelii świętej według Mateusza.
Mt 5:13-19
Onego czasu: Rzekł Jezus uczniom swoim: «Wy jesteście solą ziemi. A jeśli sól zwietrzeje, czymże się solić będzie? Na nic się więcej nie przyda, jeno aby była precz wyrzucona i podeptana przez ludzi. Wy jesteście światłością świata. Nie może skryć się miasto na górze leżące. Ani też nie zapalają świecy i nie kładą jej pod korzec, ale na świeczniku, aby świeciła wszystkim, którzy są w domu. Tak niechaj świeci światłość wasza przed ludźmi, aby widzieli dobre czyny wasze i chwalili Ojca waszego, który jest w niebiesiech. Nie mniemajcie, żem przyszedł rozwiązywać Zakon i Proroków: nie przyszedłem rozwiązywać, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki nie przeminą niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Zakonie, aż się wszystko wypełni. Kto by tedy przestąpił jedno z tych przykazań najmniejszych i tak by ludzi nauczał, będzie zwany najmniejszym w Królestwie Niebieskim. A kto by wypełniał i nauczał, ten będzie zwany wielkim w Królestwie Niebieskim».

Antyfona na Ofiarowanie

Ps 91:13
Sprawiedliwy zakwitnie jak palma, rozrośnie się jak cedr na Libanie.

Sekreta

Panie, niech nam nie zabraknie serdecznej modlitwy świętego N., Twego Biskupa i Doktora, która zaleci Tobie naszą ofiarę i wyjedna nam Twoje przebaczenie.
Przez Pana…

Sekreta Wspomnienia

Wspomnienie św. Praksedy
Przyjmij, Panie, ofiarę, którą lud Tobie oddany składa ku czci Świętych Twoich, wiedząc, że dzięki ich zasługom doznał pomocy w ucisku.
Przez Pana…

Prefacja

Prefacja zwykła
Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie, Ojcze Święty, wszechmogący, wieczny Boże, przez Chrystusa, Pana naszego. Przez Niego Twój majestat chwalą Aniołowie, uwielbiają Państwa, z lękiem czczą Potęgi, Niebiosa i Moce niebios oraz błogosławieni Serafini we wspólnej wysławiają radości. Z nimi to, prosimy, dozwól i naszym głosom wołać w pokornym uwielbieniu:

Antyfona na Komunię

Łk 12:42
Oto wierny i roztropny sługa, którego Pan postawił nad swoją czeladzią, by każdemu wydzielał żywność w odpowiednim czasie.

Pokomunia

Prosimy Cię, Panie, niech święty N., Twój Biskup i znamienity Doktor, wstawi się jako orędownik, aby ta ofiara Twoja dała nam zbawienie.
Przez Pana…

Pokomunia Wspomnienia

Wspomnienie św. Praksedy
Nasyciłeś, Panie, rodzinę Twoją świętymi darami; wzmacniaj nas za wstawiennictwem tej, której uroczystość obchodzimy.
Przez Pana…