Missale
Meum

Suplement

### Okresy liturgiczne

Opisy okresów liturgicznych z rozważaniem i przepisami obrzędowymi. Odnośnik do danego okresu liturgicznego
wyświetla się również w opisie formularza dnia rozpoczynającego ten okres, np. [Niedziela Siedemdziesiątnicy](/pl/2023-02-05?ref=supplement/index).

- [Wprowadzenie](/pl/supplement/1-wprowadzenie?ref=supplement/index)
- [Adwent](/pl/supplement/2-adwent?ref=supplement/index)
- [Boże Narodzenie](/pl/supplement/3-boze-narodzenie?ref=supplement/index)
- [Okres po Objawieniu](/pl/supplement/4-okres-po-objawieniu?ref=supplement/index)
- [Przedpoście](/pl/supplement/5-przedposcie?ref=supplement/index)
- [Wielki Post](/pl/supplement/6-wielki-post?ref=supplement/index)
- [Wielki Tydzień](/pl/supplement/7-wielki-tydzien?ref=supplement/index)
- [Okres Męki Pańskiej](/pl/supplement/8-okres-meki-panskiej?ref=supplement/index)
- [Okres Wielkanocny](/pl/supplement/9-okres-wielkanocny?ref=supplement/index)
- [Zesłanie Ducha św.](/pl/supplement/10-zeslanie-ducha-sw?ref=supplement/index)
- [Okres po Zesłaniu Ducha św.](/pl/supplement/11-okres-po-zeslaniu-ducha-sw?ref=supplement/index)

### Sakramenty

- [Chrzest](/pl/supplement/20-chrzest?ref=supplement/index)
- [Pokuta](/pl/supplement/21-pokuta?ref=supplement/index)
- [Małżeństwo](/pl/supplement/22-malzenstwo?ref=supplement/index)

### Ebook

Mszalik z czytaniami na niedziele i święta i z komentarzem do Ewangelii na czytniki w f
ormacie [epub](https://www.dropbox.com/s/88z242hgr0q6e2e/mszalik.epub?dl=0).

### Instruckcja dla początkujących

Instrukcja mająca na celu ułatwienie osobom początkującym uczestnictwo we Mszy św. Wszechczasów. Zawiera
części stałe, zredukowane do fragmentów widocznych i słyszalnych dla wiernych oraz krótki opis tego, co w
danej chwili dzieje się na ołtarzu. Dla uproszczenia pominięto większość modlitw cichych, aby na początku
pomóc skupić się na modlitwie i ogólnym wrażeniu bardziej niż na szczegółach.

[Msza-dla-początkujących.pdf](https://www.dropbox.com/s/a94bingl33xlirx/msza-dla-pocz%C4%85tkuj%C4%85cych.pdf?dl=0)


### iCalendar
Widok roku liturgicznego wg Mszału z 1962 r. w formacie iCalendar.

https://www.missalemeum.com/pl/api/v3/icalendar

Można go wyświetlić w dowolnej aplikacji prezentującej kalendarz, np. Google Calendar ([instrukcja](https://support.google.com/calendar/answer/37100)), czy
Microsoft Outlook. Link zawiera wszystkie niedziele i święta. W opisie każdego wydarzenia kalendarza znajduje
się odnośnik do odpowiedniego formularza na stronie internetowej.
### Widget

Widget Missale Meum do umieszczenia na swojej stronie jako iframe. Motyw można ustawić za pomocą parametru `theme`, `light` dla jasnego i `dark` dla ciemnego.

<iframe src="https://www.missalemeum.com/pl/widgets/propers?theme=light" height=300 style="width: 100%;"> </iframe>