Missale
Meum

Wigilia Wniebowzięcia N. M. P.

Największe święto Najświętszej Maryi Panny poprzedzamy dniem skupienia i modlitwy.

Św. Euzebiusza, Wyznawcy
Św. Euzebiusz, kapłan rzymski z IV wieku, ufundował na wzgórzu Eskwilińskim kościół, który nosi jego imię.

Msza jak w dniu 15 stycznia Iustus ut palma, z wyjątkiem kolekty, sekrety i pokomunii

Introit

Ps 44:13; 44:15; 44:16
Książęta ludu szukają Twych względów. Za Nią prowadzą do Króla dziewice, Jej druhny wiodą do Niego z radością i weselem.
Ps 44:2
Z mego serca płynie piękne słowo, pieśń moją śpiewam dla Króla.
Chwała Ojcu…
Książęta ludu szukają Twych względów. Za Nią prowadzą do Króla dziewice, Jej druhny wiodą do Niego z radością i weselem.

Kolekta

Boże, Tyś raczył obrać sobie na mieszkanie dziewicze łono Najświętszej Maryi; daj nam bezpiecznie pod Jej opieką brać radosny udział w Jej uroczystości:
Który żyjesz…

Kolekta Wspomnienia

Wspomnienie św. Euzebiusza
Boże, który co roku uweselasz nas uroczystością św. Euzebiusza, Twojego Wyznawcy, spraw, abyśmy zdążali do Ciebie za przykładem tego, którego urodziny dla nieba obchodzimy.
Przez Pana…

Lekcja

Syr 24:23-31
Jako krzew winny wydałam wdzięczną woń, a kwiaty moje owocem czci i godności. Jam matką pięknej miłości i bojaźni, i rozeznania, i świętej nadziei. We mnie łaska wszelkiej drogi i prawdy, we mnie cała nadzieja życia i cnoty. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy mnie pragniecie, i napełnijcie się owocami moimi. Duch mój bowiem słodszy jest nad miód, a dziedzictwo moje nad plaster miodu. Pamięć moja na wieczne pokolenia. Którzy mnie pożywają, nadal mnie będą łaknąć, a którzy mnie piją, nadal będą mnie pragnąć. Kto mnie słucha, nie będzie zawstydzon a którzy przeze mnie działają nie zgrzeszą. Którzy mnie objaśniają, posiada żywot wieczny.

Graduał

Błogosławiona i godna czci jesteś, Panno Maryjo, któraś bez naruszenia dziewictwa stała się Matką Zbawiciela.
℣. Bogarodzico Dziewico, Ten, którego cały świat nie zdoła ogarnąć, zamknął się w Twoim łonie, stawszy się człowiekiem.

Ewangelia

Ciąg dalszy ☩ Ewangelii świętej według Łukasza.
Łk 11:27-28
Onego czasu: Gdy Jezus mówił do rzesz, pewna niewiasta z tłumu donośnym głosem rzekła do Niego: «Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, któreś ssał». A On rzekł: «Raczej ci są błogosławieni, którzy słuchają słowa Bożego i strzegą go».

Antyfona na Ofiarowanie

Błogosławiona jesteś, Panno Maryjo, któraś nosiła Stwórcę wszechrzeczy. Porodziłaś Tego, który Cię stworzył, i na wieki zostałaś Dziewicą.

Sekreta

Panie, niech nasze dary poleca Twojej łaskawości modlitwa Bożej Rodzicielki, którą po to zabrałeś z tego świata, aby ufnie wstawiała się u Ciebie za nami grzesznymi.
Przez tegoż Pana…

Sekreta Wspomnienia

Wspomnienie św. Euzebiusza
Wspominając Twoich Świętych składamy Ci, Panie, ofiarę chwały i ufamy, że ona wybawi nas od złego teraz i w przyszłości.
Przez Pana…

Prefacja

Prefacja zwykła
Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie, Ojcze Święty, wszechmogący, wieczny Boże, przez Chrystusa, Pana naszego. Przez Niego Twój majestat chwalą Aniołowie, uwielbiają Państwa, z lękiem czczą Potęgi, Niebiosa i Moce niebios oraz błogosławieni Serafini we wspólnej wysławiają radości. Z nimi to, prosimy, dozwól i naszym głosom wołać w pokornym uwielbieniu:

Antyfona na Komunię

Błogosławione wnętrzności Maryi Panny, które nosiły Syna Ojca Przedwiecznego.

Pokomunia

Miłosierny Boże, udziel pomocy naszej ułomności, abyśmy powstali z naszych nieprawości za wstawiennictwem Najświętszej Bogarodzicy, której uroczystość uprzedzamy.
Przez tegoż Pana…

Pokomunia Wspomnienia

Wspomnienie św. Euzebiusza
Pokrzepieni niebieskim pokarmem i napojem, błagamy Cię pokornie, Boże nasz, niech nas bronią modlitwy tego, w którego święto przyjęliśmy te dary.
Przez Pana…