Missale
Meum

Św. Korneliusza, Papieża i Cypriana, Męczenników

Św. Korneliusz, rzymianin z pochodzenia, rządził Kościołem w latach 251 - 253. Bronił jedności Kościoła zwalczając schizmę Nowacjana. Zmarł na wygnaniu w Civitavecchia 16 września 253 roku.
Św. Cyprian był adwokatem w Kartaginie. Po nawróceniu się na chrześcijaństwo został kapłanem, a później biskupem Kartaginy. Dzięki swojej wiedzy i świętości wywierał wielki wpływ na cały Kościół. Jego korespondencja z papieżem Korneliuszem stanowi świadectwo prymatu biskupa rzymskiego. Został ścięty za wiarę 14 września 258 roku, gdy w Rzymie odbywało się przeniesienie relikwii św. Korneliusza.
Imiona obydwu Męczenników wymienia się w kanonie Mszy świętej.

Wspomnienie śś. Eufemii, Łucji i Geminiana, Męczenników.
Św. Eufemia została umęczona w Chalcedonie. W bazylice zbudowanej na jej grobie odbył się sobór powszechny.
Św. Łucja, Męczennica z Syrakuz, jest czczona osobnym świętem 13 grudnia.
Bliższe okoliczności męczeństwa św. Geminiana nie są znane.

Introit

Ps 78:11-12; 78:10
Niech jęk pojmanych dojdzie do Ciebie, Panie: naszym sąsiadom odpłać siedmiokroć w ich zanadrze, pomścij krew Twoich Świętych, którą wylano.
Ps 78:1
Boże, poganie przyszli do Twego dziedzictwa, zbezcześcili Twój święty przybytek, Jeruzalem obrócili w ruiny.
Chwała Ojcu…
Niech jęk pojmanych dojdzie do Ciebie, Panie: naszym sąsiadom odpłać siedmiokroć w ich zanadrze, pomścij krew Twoich Świętych, którą wylano.

Kolekta

Prosimy Cię, Panie, niech obchód uroczystości świętych Męczenników Twoich i Biskupów Korneliusza i Cypriana zjedna nam opiekę, a dostojna ich modlitwa niech nas Tobie poleca.
Przez Pana…

Kolekta Wspomnienia

Wspomnienie śś. Eufemii, Łucji i Geminiana
Panie, udziel nam radości z wysłuchania naszych próśb, abyśmy czcząc dorocznym obchodem mękę świętych Twoich Męczenników Eufemii, Łucji i Geminiana, naśladowali również ich stałość w wierze.
Przez Pana…

Lekcja

Czytanie z Księgi Mądrości.
Mdr 3:1-8
Dusze sprawiedliwych są w ręku Boga i nie dosięgnie ich męka. Zdało się oczom głupich, że pomarli, zejście ich poczytano za nieszczęście i odejście od nas za unicestwienie, a oni trwają w pokoju. Choć nawet w ludzkim zrozumieniu doznali kaźni, nadzieja ich pełna jest nieśmiertelności. Po nieznacznym skarceniu dostąpią dóbr wielkich, Bóg ich bowiem doświadczył i znalazł ich godnymi siebie. Doświadczył ich, jak złoto w tyglu i przyjął jak całopalną ofiarę. W dzień nawiedzenia swego zajaśnieją i rozbiegną się jak iskry po ściernisku. Będą sądzić ludy, zapanują nad narodami, a Pan królować będzie nad nimi na wieki.

Graduał

Wj 15:11
Chwalebny jest Bóg w Swoich Świętych, przedziwny w majestacie, dokonuje cudów.
Wj 15:6
℣. Prawica Twoja, Panie, wsławiła się mocą; prawica Twoja zgniotła nieprzyjaciół. Alleluja, alleluja.
Syr 44:14
Ciała Świętych pogrzebane spoczywają w pokoju, a sława ich żyje z pokolenia na pokolenia. Alleluja.

Ewangelia

Ciąg dalszy ☩ Ewangelii świętej według Łukasza.
Łk 21:9-19
Wszystkie prześladowania, jakich doznają męczennicy, stanowią część długiej próby, którą Kościół przechodzi w oczekiwaniu na powrót Chrystusa. Próba ta została zapowiedziana i stanowi stałą część życia Kościoła.
Onego czasu: Rzekł Jezus uczniom swoim: «Gdy posłyszycie o walkach i rozruchach, nie trwóżcie się; potrzeba, aby to nastąpiło pierwej, a nie zaraz koniec». Wtedy mówił im: «Powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. I miejscami będą wielkie trzęsienia ziemi, zarazy i głód, będą strachy i znaki wielkie z nieba.
Ale przed tym wszystkim podniosą na was swe ręce i będą prześladować i wydawać do synagog i do więzienia, wodząc przed królów i namiestników dla imienia mego. A stanie się to wam na świadectwo.
Postanówcie tedy w sercach waszych nie obmyślać, jak odpowiadać macie. Albowiem ja dam wam wymowę i mądrość, której się nie będą mogli oprzeć ani sprzeciwić wszyscy przeciwnicy wasi. A wydawać was będą rodzice i bracia, i krewni, i przyjaciele, i zabiją niejednego z was. I będziecie u wszystkich w nienawiści dla imienia mego, a nawet włos z głowy waszej nie zginie. Przez cierpliwość waszą zyskacie dusze wasze».

Antyfona na Ofiarowanie

Ps 67:36
Przedziwny jest Bóg w Swoich Świętych: Bóg Izraela, sam Swojemu ludowi daje potęgę i siłę: błogosławiony Bóg, alleluja.

Sekreta

Wysłuchaj, Panie, naszych próśb, które zanosimy czcząc pamięć Twoich Świętych, a skoro nie ufamy własnej sprawiedliwości, niech nas wspierają zasługi tych, którzy Tobie się podobali.
Przez Pana…

Sekreta Wspomnienia

Wspomnienie śś. Eufemii, Łucji i Geminiana
Panie, wejrzyj łaskawie na ofiary swojego ludu i napełnij go radością ze wstawiennictwa tych, których uroczystość pozwalasz mu obchodzić.
Przez Pana…

Prefacja

Prefacja zwykła
Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie, Ojcze Święty, wszechmogący, wieczny Boże, przez Chrystusa, Pana naszego. Przez Niego Twój majestat chwalą Aniołowie, uwielbiają Państwa, z lękiem czczą Potęgi, Niebiosa i Moce niebios oraz błogosławieni Serafini we wspólnej wysławiają radości. Z nimi to, prosimy, dozwól i naszym głosom wołać w pokornym uwielbieniu:

Antyfona na Komunię

Mdr 3:4-6
Choć w mniemaniu ludzi zostali ukarani, to Bóg ich doświadczył: jak złoto w piecu ich wypróbował, jak ofiarę całopalną ich przyjął.

Pokomunia

Nasyceni zbawiennym Sakramentem prosimy Cię, Panie, aby wspierały nas modły tych, których uroczystość obchodzimy.
Przez Pana…

Pokomunia Wspomnienia

Wspomnienie śś. Eufemii, Łucji i Geminiana
Wysłuchaj, Panie, próśb naszych: niech zawsze doznajemy pomocy świętych Twoich Męczenników Eufemii, Łucji i Geminiana, których święto uroczyście obchodzimy.
Przez Pana…