Missale
Meum

Św. Jakuba, Apostoła

Św. Jakub, zwany «Starszym», był synem Zebedeusza i bratem św. Jana Ewangelisty. Razem z Piotrem i Janem był świadkiem Przemienienia Chrystusa i Jego konania w Ogrodzie Oliwnym. Uwięziony w Jerozolimie na rozkaz Heroda Agryppy, został ścięty około roku 43. Jako pierwszy z Apostołów przelał swoją krew za Chrystusa. Relikwie jego spoczywają w Kompostelli w Hiszpanii i od wieków są celem pielgrzymek.

Św. Krzysztofa, Męczennika
Św. Krzysztof poniósł śmierć męczeńską w Małej Azji około roku 250. Znaczenie jego imienia «nosiciel Chrystusa» stało się źródłem legendy o przeniesieniu przez rzekę Chrystusa. Jest patronem podróżnych.

Msza wspólna nr 11 In virtute

Introit

Ps 138:17
Ogromnie zaszczyceni są w oczach moich przyjaciele Twoi, Boże; na zawsze jest utrwalone ich władanie.
Ps 138:1-2
Panie, Ty mnie przenikasz i znasz; Ty wiesz o moim spoczynku i o mym powstaniu.
Chwała Ojcu…
Ogromnie zaszczyceni są w oczach moich przyjaciele Twoi, Boże; na zawsze jest utrwalone ich władanie.

Kolekta

Bądź, Panie, dla ludu Twego tym, który uświęca i strzeże, aby wsparty opieką Apostoła Twego Jakuba, podobał Ci się swym postępowaniem i służył Ci w spokoju ducha.
Przez Pana…

Kolekta Wspomnienia

Wspomnienie św. Krzysztofa
Prosimy Cię, wszechmogący Boże, abyśmy obchodząc urodziny dla nieba świętego Krzysztofa, Twego Męczennika, za jego przyczyną utwierdzili się w miłości Twojego imienia.
Przez Pana…

Lekcja

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian.
1 Kor 4:9-15
Bracia: Sądzę, że Bóg nas, Apostołów, uważał jako ostatnich, przeznaczonych na śmierć, gdyż widowiskiem staliśmy się dla świata, dla Aniołów i ludzi. My głupi dla Chrystusa, a wy mądrzy w Chrystusie, my słabi, a wy mocni; wy we czci, a my w pogardzie. Aż do tej chwili i łakniemy, i pragniemy, i nadzy jesteśmy, i policzkują nas, i tułamy się, i mozolimy się pracując swymi rękoma. Złorzeczą nam, a my błogosławimy; prześladują, a my znosimy; potwarzają nas, a my się modlimy. Staliśmy się jako śmiecie świata tego, odrazą dla wszystkich, aż do tej chwili. Nie, żeby was zawstydzić piszę, ale jako dzieci moje najdroższe upominam. Bo choćbyście mieli dziesięć tysięcy wychowawców w Chrystusie, to ojców macie niewielu. Albowiem w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię jam się stał ojcem waszym.

Graduał

Ps 44:17; 44:18
Ustanowisz ich książętami po całej ziemi, przez wszystkie pokolenia głosić będą Twe imię, o Panie.
℣. Synowie twoi zajmą miejsce twoich ojców: dlatego będą Cię sławić wszystkie ludy. Alleluja, alleluja.
J 15:16
Ja was wybrałem ze świata, abyście poszli i owoc przynieśli i żeby owoc wasz trwał. Alleluja.

Ewangelia

Ciąg dalszy ☩ Ewangelii świętej według Mateusza.
Mt 20:20-23
Onego czasu: Przystąpiła do Jezusa matka synów Zebedeuszowych z Synami swymi, składając Mu pokłon i o coś Go prosząc. A On rzekł jej: «Czegoż chcesz?» Rzekła mu: powiedz, aby ci dwaj synowie moi zasiedli w królestwie Twoim, jeden po prawicy Twojej, a drugi po lewicy». A Jezus odpowiadając rzekł: «Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja pić będę?» Mówią Mu: «Możemy». Rzekł im: «Kielich mój wprawdzie pić będziecie, ale aby zasiąść po prawicy mojej albo po lewicy, nie jest moją rzeczą dać wam, lecz tylko tym, którym jest to zgotowane od Ojca mego».

Antyfona na Ofiarowanie

Ps 18:5
Na całą ziemię ich głos się rozchodzi i aż po krańce świata ich mowy.

Sekreta

Prosimy Cię, Panie, niech błogosławione męczeństwo świętego Jakuba Apostoła zaleci Tobie dary Twego ludu; a skoro nie są one godne przyjęcia dla naszych zasług, niechaj się staną miłe Tobie dzięki Jego modlitwie.
Przez Pana…

Sekreta Wspomnienia

Wspomnienie św. Krzysztofa
Przyjmij, prosimy Cię, Panie, nasze dary i modlitwy, oczyść nas przez niebieskie tajemnice i łaskawie wysłuchaj.
Przez Pana…

Prefacja

Prefacja o Apostołach
Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne błagać Cię pokornie, Panie, Pasterzu wiekuisty, abyś nie opuszczał swojej owczarni, lecz przez świętych Apostołów swoich otaczał ją ciągłą opieką. Niech ci zwierzchnicy nią kierują, którym jako namiestnikom swojego dzieła zleciłeś władzę pasterską.
Przeto z Aniołami i Archaniołami, z Tronami i Państwami oraz ze wszystkimi hufcami wojska niebieskiego śpiewamy hymn ku Twej chwale, wołając bez końca:

Antyfona na Komunię

Mt 19:28
Wy, którzyście ze mną poszli, zasiądźcie na stolicach, sądząc dwanaście pokoleń Izraela.

Pokomunia

Prosimy Cię, Panie, wspomagaj nas przez przyczynę Twojego Apostoła Jakuba, w którego uroczystość przyjęliśmy z radością Twój święty Sakrament.
Przez Pana…

Pokomunia Wspomnienia

Wspomnienie św. Krzysztofa
Daj, prosimy Cię, Panie Boże nasz, abyśmy się tak cieszyli widokiem Twoich Świętych w wieczności, jak z radością czcimy ich pamięć obchodem doczesnym.
Przez Pana…