Missale
Meum

Św. Filipa Nereusza, Wyznawcy

Św. Filip urodził się we Florencji w roku 1515. W roku 1533 przeniósł się do Rzymu i tam spędził resztę życia. Do roku 1551 był prywatnym wychowawcą, a równocześnie studiował filozofię i teologię oraz pełnił liczne dzieła miłosierdzia. W roku 1551 otrzymał święcenia kapłańskie i poświęcił się pracy nad młodzieżą. Z czasem założył zgromadzenie świeckich księży zwanych Oratorianami. Ponadto św. Filip popierał studia kościelne, był kierownikiem dusz i doradcą papieży. Motorem jego działalności było głębokie życie wewnętrzne obfitujące w przeżycia mistyczne. Teksty mszalne zwracają uwagę na jego gorącą miłość ku Bogu. Św. Filip zmarł 26 maja 1595 roku.

Wspomnienie św. Eleuteriusza, Papieża i Męczennika. Św. Eleuteriusz, dwunasty następca św. Piotra, rządził Kościołem w latach 175-189.

Introit

Rz 5:5
Miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, mieszkającego w nas. (O. W. Alleluja, alleluja.)
Ps 102:1
Błogosław, duszo moja, Pana, a wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego.
Chwała Ojcu…
Miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, mieszkającego w nas. (O. W. Alleluja, alleluja.)

Kolekta

Boże, któryś wyniósł błogosławionego Filipa, Twego Wyznawcę, do chwały Świętych Swoich, dozwól łaskawie, abyśmy ciesząc się jego uroczystością, korzystali z przykładu jego cnót.
Przez Pana…

Kolekta Wspomnienia

Wspomnienie św. Eleuteriusza
Starożytny Rzym przyznawał wybitnym obywatelom przywilej skutecznego wpływania na wyroki sądowe: intercessio gloriosa. Kościół wierzy, że podobną moc przed Bogiem ma wstawiennictwo męczennika.
Wszechmogący Boże, wejrzyj na słabość naszą, a skoro nas obciąża brzemię własnej działalności, niech nas osłania dostojne wstawiennictwo świętego N., Twojego Męczennika i Biskupa.
Przez Pana…

Lekcja

Czytanie z Księgi Mądrości.
Mdr 7:7-14
Pragnąłem, a dano mi zrozumienie; i błagałem, a spłynął na mnie duch mądrości. I wyżej ją stawiłem nad królestwa i stolicę, i bogactwo sobie za nic poczytałem w porównaniu z nią. Ani nie przyrównałem jej do drogocennego kamienia: bo wszelkie złoto w porównaniu z nią jest lichym piaskiem, a srebro wobec niej poczytane będzie za błoto.
Ponad zdrowie i piękno umiłowałem ją i postanowiłem mieć ją za światło: bo blask jej jest nie do ugaszenia. A wraz z nią wszelkie dobra na mnie spłynęły, i nieoceniona cześć przez jej ręce, i uradowałem się tym wszystkim: bo szła przede mną owa mądrość, a nie wiedziałem, że to ona jest matką tych wszystkich rzeczy. Nauczyłem się jej bez obłudy i bez zazdrości jej udzielam, a piękna jej nie ukrywam. Bo nieskończonym jest skarbem dla ludzi; a którzy nim się posłużyli, stali się uczestnikami Bożej przyjaźni, zaleceni darami nauki.

Graduał

Alleluja, alleluja.
Lam 1:13
Zesłał ogień z wysoka, kazał mu wejść w moje kości i pouczył mnie. Alleluja.
Ps 38:4
Rozgorzało we mnie serce moje, gdy rozważyłem, zapłonął ogień. Alleluja.

Ewangelia

Ciąg dalszy ☩ Ewangelii świętej według Łukasza.
Łk 12:35-40
Życie Świętych było czujnym oczekiwaniem powrotu Chrystusa.
Onego czasu: Rzekł Jezus uczniom swoim: «Niechaj biodra wasze będą przepasane i pochodnie gorejące w rękach waszych. A sami bądźcie podobni do ludzi oczekujących powrotu pana swego z godów weselnych; aby, gdy nadejdzie i zakołacze, natychmiast mu otworzyć. Błogosławieni słudzy owi, których pan, gdy nadejdzie, zastanie czuwającymi. Zaprawdę powiadam wam, że przepasze się i każe im zasiąść, a przechodząc usługiwać im będzie. I czy przyjdzie o drugiej straży, czy też o trzeciej straży nadejdzie, a tak zastanie: błogosławieni są słudzy owi. A to wiedzcie, że gdyby wiedział pan domu, o której godzinie nadejdzie złodziej, czuwałby zaiste i nie dopuściłby podkopać domu swego. I wy bądźcie gotowi, bo Syn Człowieczy nadejdzie w godzinie, w której się nie spodziewacie.

Antyfona na Ofiarowanie

Ps 118:32
Drogą Twoich poleceń pobiegnę, gdy serce moje rozszerzysz. (O. W. Alleluja.)

Sekreta

Wejrzyj, Panie litościwie na tę ofiarę i spraw, aby nad Duch Święty rozpalił tym ogniem, który przedziwnie przeniknął serce św. Filipa.
Przez Pana… ejusdem

Sekreta Wspomnienia

Wspomnienie św. Eleuteriusza
Panie, przyjmij łaskawie przez zasługi świętego N., Męczennika i Biskupa ofiarę, którą Ci składamy, i spraw, aby się stała dla nas nieustanną pomocą.
Przez Pana…

Prefacja

Prefacja o Wniebowstąpieniu
Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże: przez Chrystusa, Pana naszego.
On to swoim zmartwychwstaniu jawnie się ukazał wszystkim swoim uczniom i w ich oczach wzniósł się do nieba, aby dać nam udział w swoim Bóstwie.
Przeto z Aniołami i Archaniołami, z Tronami i Państwami oraz ze wszystkimi hufcami wojska niebieskiego śpiewamy hymn ku Twej chwale, wołając bez końca:

Antyfona na Komunię

Ps 83:3
Serce moje i ciało moje radośnie wykrzykują ku Bogu żywemu. (O. W. Alleluja.)

Pokomunia

Nasyceni niebieską ucztą, prosimy Cię, Panie, abyśmy przez zasługi i za przykładem św. Filipa, Twojego Wyznawcy, zawsze pragnęli pokarmu, który daje prawdziwe życie.
Przez Pana…

Pokomunia Wspomnienia

Wspomnienie św. Eleuteriusza
Pokrzepieni uczestnictwem w świętej uczcie prosimy Cię, Panie, Boże nasz, abyśmy za przyczyną świętego N., Twego Męczennika i Biskupa, doznali skutków tajemnic, które ze czcią sprawujemy.
Przez Pana…