Missale
Meum

Duszo moja

DUSZO MOJA, niech pieśń twoja \ Głosi Józefowi cześć! \ On wybrany, niezrównany, \ Więc mu hołdy trzeba nieść. Z nami chwałę niebo całe niech u Bożych złoży nóg, \ Że bez miary swoje dary na Józefa rozlał Bóg. . .

2\. On w świętości i czystości \ Po Maryi pierwszym był przy Panience on w stajence \ Pierwszy Boże Dziecię czcił. Z nami chwałę...

3\. Na swym łonie, jak na tronie, \ Króla niebios Józef niósł, \ W Nazarecie Boskie Dziecię, \ Słodki Jezus przy nim rósł. Z nami...

4\. Z jego ręki, wznosząc dzięki, \
Nasz Zbawiciel pokarm brał \ I Piastuna, Opiekuna \ Bóg Wcielony ojcem zwał. Z nami...

5\. Cóż dziwnego, że od niego \ Takiej chwały bije blask? \ Że na tronie, tam w Syjonie \ On szafarzem Bożych łask? Z nami...

6\. O, wzywajmy i błagajmy, \
By opieką świecił nam, \ By z ziemskiego życia tego \ Do niebieskich powiódł bram. Z nami...